Orkester Türi on vabatahtlikkuse alusel tegutsev kollektiiv. Tegevuse eesmärgiks on puhkpillimuusika propageerimine, puhkpillimuusikast huvitatute sidumine ning Türi Valla ürituste varustamine tseremoniaalmuusikaga. Orkester Türi on heaks väljundiks Türi Muusikakooli õpilastele.

Orkester alustas tegevust aastal 2002 kandes siis nime Lõuna Järvamaa Puhkpilliorkester, peale Kabala valla, Oisu valla, Türi valla ja Türi linna liitumist võeti nimeks Orkester Türi.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Orkestri dirigent on maestro Ants Oidekivi.

Lühiülevaade realiseeritud projektidest

2004 Üldlaulupidu – Soetati kellamäng, käigupuldid ja ühisriietus. Meid toetas HMN ja Kultuurikapital.

2005 Läti koolinoorte laulupeol Eesti esindamine – Meid toetas Kultuurkapital.

2006 Bassklarneti soetamine – Meid toetas HMN ja Kultuurkapital.

2007 Koolinoorte Laulupidu – Meid toetas Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus.

2009 Üldlaulupidu –  Soetati 2 susafoni ja rivitrummid LEADER meetme abiga. Lisaks toetas meid Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus.

Orkester omab hetkel II kategooriat, mis saavutati 2008 puhkpilliühingu poolt korraldatud Orkestrite turniiril. Hilisematest saavutustest tuleks äramärkida III kohta 2006 Orkestrite turniiril ning I kategooria saavutamist 2004.a. Põltsamaal.

Orkester tegutseb vabatahtlikkuse alusel. Tasustatud on ainult dirigendi töö, tema palgakulud kaetakse Türi Vallavalitsuse poolt läbi Türi Kultuurimaja eelarve. Orkestris on mänginud alates 2002 aastast ca 90 inimest, hetkel on aktiivseid mängijaid 35. Avalike esinemisi teeb orkester keskmiselt ca 20 aastas.

Meie põhilised toetajad ja koostööpartnerid on: Türi vallavalitsus, Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp, Kultuurkapitali rahvuskultuuri sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ning LEADER.

Peame vajalikuks äramärkida, et orkester Türi dirigent Ants Oidekivi valiti 2009.a. Üldlaulupeo puhkpilliorkestrite üldjuhiks.