Märtsi lõpp ning aprill 2018 osutusid Türi vallas vägagi laulurohkeks. Üle valla toimusid lauluvõistlused, kus siis selgitati välja need laululapsed, kes tulid võistlema maakondliku lauluvõistluse Laulukaar 2018 Türi valla piirkondlikusse eelvooru. Eelvoorud toimusid kahel õhtul. Kaks nooremat vanuserühma (5.-7.aastased ning 8.-10.aastased) võistlesid 19. aprillil ning vanemad vanuserühmad (11.- 13.a, 14.- 16.a ja 17.- 19.a) 20.aprillil Türi kultuurikeskuses. Piirkondlikus voorus osales kokku 70 laululast Kabalast, Oisust, Laupalt, Kärust, Väätsalt ning Türi linnast. Juhendamas olid laululapsi Eda Liblik, Virve Kaljula, Kristi Oolo, Janika Oja, Piia Kuldpärg, Pille- Riin Kaaver, Heli Vutt, Tiiu Schüts, Tea Saar, Ulvi Tamm, Tiina Kivimäe, Sirje Grauberg ning Kaarel Orumägi.

Suur tänu tublidele laululastele, nende juhendajatele ning lauluvõistluste toetajatele!