Alates 1960. aastast on koor osalenud kõikidel üld- ja noorte laulupidudel, EMLS laulupäevadel, EMLS poistekooride laululaagrites, Popkooripidudel, Järvamaa laulupäevadel.

Koori kroonikaga saab tutvuda Türi Muuseumis.

Koori juhendavad Ryosuke Kurahashi ning Tiiu Schüts. Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 16 Türi kultuurikeskuse kooriklassis.