Ukraina selts MTÜ „Smeritška“

Kokkusaamised kokkuleppel. Seltsi eestvedajaks on Anna Loovili.