Lääne päästekeskus kutsub eakaid ohutuspäevale

 

 

 

kaitse_eite14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. oktoobril algusega kell 10 toimub Türi Kultuurikeskuses eakatele suunatud ohutuspäev „Kaitse eite, aita taati“. Sellel aastal saame kõik koos teada ja ka proovida, kuidas on võimalik ennetada meid ümbritsevaid ohte.
Päevakava:

10:00 avasõnad Türi vallavanem

10:10 Tuleohutus – küttekolded;  Indrek Laanepõld Päästeamet Lääne päästekeskus

10:25 112-le helistaja positsioneerimine; Edvi Freiberg, Häirekeskus

10:45 Liiklusohutus; Diana Okas, Maanteeamet

11:00 Raudteeohutus, Tamo Vahemets, MTÜ Operation Lifesaver Estonia

11:15-11:30 paus

11:30 Rapla politsei ohutusalane etendus „Üks elu“

12:15 Mürgistusjuhtumid; Aleksandr Alberg, Mürgistusteabekeskus

12:30 Kukkumiste ennetamine igapäevategevustel; Ingrid Märitz, Ida-Tallinna Keskhaigla

13:10 väike snäkk ja ohutusalased infolauad järgnevatelt asutustelt:

Päästeamet  ja korstnapühkija – kohal küttekoldemakett; Politsei- ja Piirivalveamet; Maanteeamet, Häirekeskus, Keskkonnainspektsioon, Operation Lifesaver Estonia, Mürgistusteabekeskus, Tamrex, Eesti Punane Rist, Eesti Naabrivalve, Järva Diabeetikute Selts- Järva Reumaselts, Türi Vallavalitsus

Ürituse lõpp kell 15:00

Ilusa ilma korral saab harjutada tulekustutiga kustutamist ning üritus on tasuta.

 

Lisainfo:
Marju Tamsalu
Lääne päästekeskus
Ennetustöö büroo juhtivspetsialist
Tel 524 5646; 3 848 823